jelinekFarářka Ewa Jelinek

Do svých 26 jsem jako krajanka žila v polském Zelowě. Patřila jsem k české menšině s českobratrskou tradici. Teď bydlím a pracuji v Ostravě. Nejraději: jezdím na horském kole, čtu, přispívám do wikipedie a také hodně ráda hraji (fotbálek, na ruční zvonky, zvony v kostele, kytaru a ukulele).

  • 23.9.1984 – narození (Zelów, Polsko)
  • 2003-2009 - Křesťanská teologická akademie ve Varšavě (Mgr.)
  • 2005-2006 - Evangelická teologická fakulta UK v Praze (stipendium)
  • 1.10.2010-30.9.2011 – vikářka v Ostravě
  • 2.10.2011 – ordinace ke službě Slova a svátostí (Brno)
  • od 1.10.2011 – farářka v Ostravě

adresa: Husovo nám. 1188/4, 702 00 Ostrava
tel: +420 776 793 093 (CMS)
e-mail: ewa.jelinek@evangnet.cz
internetové stránky: ewajelinek.com

Členka:


Bývalí faráři: