Pomáháme

Křesťanská služba

Křesťanská služba je tradiční název pro činnost dobrovolníků, kteří (nejen) ve sboru navštěvují seniory a osamělé lidi, organizují drobnou pomoc (dovoz, nákupy), v případě potřeby pomáhají těm, kdo se ocitli v komplikované sociální situaci.
Kontakt: w8IvRYSSt8pr5f4uK7N_

Sociální fond sboru

Náš sbor zřídil sociální fond, z něhož je možné poskytovat finanční dary či půjčky lidem v obtížné sociální situaci. Z fondu se poskytují dary také organizacím, které konají sociální a charitativní činnost. O poskytnutí daru či půjčky rozhoduje staršovstvo sboru, kterému je možné podávat podněty nebo žádosti o podporu.
Zdrojem příjmů pro sociální fond jsou dobrovolné dary. Na sociální fond sboru je možné přispět také převodem na účet 2300365561/2010 (do titulku napište "sociální fond sboru").

Vánoční jarmark

Každý rok na začátku adventu pořádáme jarmark, na kterém se prodávají rukodělné výrobky, zavařeniny a jiné “jedlé dárky”, které připraví členové sboru.

Vánoční knížky pro děti

Každý rok na bohoslužbách s vánoční hrou obdarovujeme děti knihami.

Zajištění dopravy

Na sborové aktivity a především na bohoslužby zajišťujeme možnost dopravy pro ty, kteří se sami dopravit nemohou. Neváhejte této služby využít. Omezená pohyblivost by neměla bránit setkávání. Telefonicky se můžete obracet na Hanku Vlčinskou (tel. 734 240 550)

Diakonie

Jsme spolupracujícím sborem Diakonie ČCE - středisko v Ostravě. Podporujeme jeho činnost - svým zájmem, dobrovolnicky i finančně.  V Vážíme si služby, kterou církev skrze Diakonii ČCE v sociální oblasti koná.

Ukrajina ????????

Od března 2022 pomáháme Ukrajině a válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Více v článku FACPU.


Finanční příspěvky

Kromě vlastních sborových aktivit každoročně podporujeme další jednotlivce a organizace v jejich činnostech:

V církvi:

Navenek:


Mimořádné sbírky a dary v 2022 roce:

 • na Ukrajinu (postní sbírka Diakonie)

Mimořádné sbírky a dary v 2021 roce:

 • pro Jižní Moravu po tornádu
 • pro děti syrských uprchlíků v Libanonu (postní sbírka Diakonie)
 • pro Kostnické jiskrý

Mimořádné sbírky a dary v 2020 roce:

 • pro děti syrských uprchlíků v Libanonu (postní sbírka Diakonie)
 • pro Diakonii Šumvald po povodni 
 • na pomoc uprchlíkům v Řecku
 • pro Bejrút po výbuchu

Mimořádné sbírky a dary v 2019 roce:

 • kurz Psychologie pro studenty teologie
 • sbor ČCE Frýdek-Místek – na opravy kostela
 • postní sbírka Diakonie NÁVRAT DOMŮ na pomoc syrským rodinám

Mimořádné sbírky v 2018 roce:

 • postní sbírka Diakonie pro jordánský uprchlický tábor v Zátarí
 • sbírka na oslavy 100. výročí ČCE

Mimořádné sbírky v 2017 roce:

 • postní sbírka Diakonie pro uprchlické tábory v Barmě
 • (adventní) sbírka na podporu projektu na pomoc obětem násilí proti ženám v Africe
 • Stavba kostela v Gutech

Detailní informace o výši darů se dozvíte na výročních sborových shromážděních nebo na požádání u pokladní sboru.
Děkujeme za vaše dary a příspěvky. Věříme, že to má smysl a že si to Pán Bůh použije k dobrému.