O nás

Evangelická církev v Ostravě
neboli
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě

spadá pod Moravskoslezský seniorát (MSS) Českobratrské církve evangelické (ČCE).

Kristův kostel a sborový dům se nachází na Husově náměstí, v centru Ostravy. První farářkou sboru je Ewa Jelinek, druhým farářem je Pavel Šindler a kurátorem sboru je Michael Waloschek. Počet členů: 497 lidí (ke dni 31.12.2019).

Jsme společenstvím těch, kteří hledají odpovědi na otázky po směřování a smyslu života především ve svědectví Bible. Chceme žít ve víře v Ježíše Krista a také se o tuto víru sdílet s lidmi kolem nás. Jako církev jsme součásti obecné křesťanské církve. Navazujeme na reformaci Husovou, českých bratří a reformaci světovou.

Jak probíhají u nás bohoslužby můžete si přečíst zde nebo zkouknout zde:

http://ostrava.evangnet.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Logo sboru (od 2018, v rámci změny loga celé církve):

Logo sboru (starší):