Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě

spadá pod Moravskoslezský seniorát (MSS) Českobratrské církve evangelické (ČCE).

Evangelický Kristův kostel, fara a sborový dům se nachází na Husově náměstí, v centru Ostravy. Farářkou je Ewa Jelinek a kurátorem sboru je Michael Waloschek.
Počet členů: 439 lidí (ke dni 31.12.2021).

Jsme společenstvím těch, kteří hledají odpovědi na otázky po směřování a smyslu života především ve svědectví Bible. Chceme žít ve víře v Ježíše Krista a také se o tuto víru sdílet s lidmi kolem nás. Jako církev jsme součásti obecné křesťanské církve. Navazujeme na reformaci Husovou, českých bratří a reformaci světovou.

logo od 2018 (v rámci změny loga celé ČCE)

CCE_Logo_FarnisborvOstrave_V_Color

CCE_Logo_FarnisborvOstrave_H_Color-768x262

 

starší logo sboru

logo-čce-s-textem-dole-na-bílé-300x261

 

eZpravodaj - sborový newsletter