Biblická hodina

Středa, 17:00-18:00, farní kancelář.
V týdnu, kdy se mimo neděli koná jiná bohoslužba (např. Velikonoce, Vánoce), biblická hodina odpadá.

Kronika

Některá probíraná témata na biblických hodinách:

 • Ten Zlý podle Matoušova evangelia (leden - únor 2006)
 • 2Te 2,1-12
 • Marek, „Ó antyfony“ (advent 2010)
 • Obtížné oddíly knih Mojžíšových (únor 2011)
 • Skutky (květen - červen 2011)
 • Žalmy (červen - listopad 2011)
 • Matouš 24 (advent 2011)
 • Jan (leden - červen 2012)
 • Zjevení Janovo a Salvator Dalí (září - říjen 2012)
 • Jan (říjen - listopad 2012)
 • Nejstarší předpovědi příchodu Mesiáše (advent 2012)
 • Jan (leden - červen 2013)
 • Jeremiáš – na motivy románu France Werfla (září - prosinec 2013)
 • Jeremiáš (leden - červen 2014)
 • Pláč (září 2014)
 • Efezským (říjen 2014 - duben 2015)
 • Obtížné oddíly knih Předních proroků (duben - červen 2015)
 • Ženy v Bibli (září 2015 - červen 2016)
 • List Římanům (září 2016 - listopad 2017)
 • Lukášovská podobenství (prosinec 2017 - březen 2018)
 • Matoušovo evangelium (duben 2018 - říjen 2021)
 • Jakubův (říjen 2021 - leden 2022)
 • Apoštolské vyznání víry dle J. M. Lochmana (leden - červen 2022)