Některé tradiční akce pro všechny generace

  • besedy po bohoslužbách
  • Tříkrálové koncerty (leden)
  • sborové výlety (květen)
  • Noc kostelů (červen)
  • rodinné výlety s dětmi
  • opékání na farní zahradě
  • Ostravské listopadání (druhý víkend v listopadu)
  • dílny a jarmarky (před Vánocemi a Velikonocemi)
  • vánoční zpívání (prosinec)
  • čas modliteb (středy, 20 hod) - možnost pravidelných přímluvných modliteb ve stejnou dobu, abychom se setkávali v modlitbě v jednu chvíli, když se nemůžeme setkat zároveň i v prostoru. Společná témata můžete čerpat ze Zpravodaje.