Nejbližší ekumena

Ostravská ekumena

  • Kazatelé se scházejí 4x do roka (září, prosinec, březen, červen), kdy plánuji společné akce a modli se za Ostravu.

Alianční týden modliteb (leden)

  • Hlavní akce ostravské ekumeny. Koná se v lednu, převážně druhý týden, od neděle do neděle, v 18 hod, v různých sborech. Dějiny týdne modliteb v Ostravě sahají k roku 1931, kdy ČCE Ostrava navázála styky se sesterskými církvemi (baptisty, metodisty a Jednotou českobratrskou) formou modlitebního týdne na počátku ledna.
  • Reportáž z ATM 2022, Křesťanský magazín ČT2, 20.2.2022