Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně v neděli:

  • 8:30 – v letním období (od Velikonoc do října) v kostele
  • 9:30 – v zimním období (od listopadu do Velikonoc) v Třanovského sále (s výjimkou Vánoc a Nového roku)

Po bohoslužbách se konají rozhovory u kafe a čaje (Třanovského sál).
Jak probíhají u nás bohoslužby můžete si podrobně přečíst zde: Pořad bohoslužeb.


Křest

V naší církvi je křest dětí i dospělých rovnocenný.
Křest malých dětí zdůrazňuje nezaslouženou Boží milost, která je předpokladem naší víry a předchází jí, křest dospělých podtrhuje důležitost našeho osobního a svobodného rozhodnutí pro Krista a veřejného vyznání víry.
Ke křtu nemluvněte proto patří vedle vyznání víry rodičů a kmotrů také jasný slib a závazek, že budou své dítě s vírou v Ježíše Krista seznamovat a vést je k ní – slovy i příkladem vlastního života. A proto pro křest nemluvňat (dětí) je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl členem našeho sboru (křtem je člověk přijímán za člena sboru).
Křtu předchází logicky i účast na bohoslužbách – abychom mohli být v kontaktu s tím, o co při křtu stojíme. Křtem jsme přijímáni do Boží rodiny, proto křtíme vždy při nedělních bohoslužbách. 
U křtu bývá zpravidla svědek křtu – kmotr či kmotra (nebo dva). U dospělých i dětí je to člověk, který může pomoci při uvádění do křesťanského života. Může být z kterékoli křesťanské církve.
Křtu předchází setkání s farářkou. 

1973-FA02822016 (2)DSC_4296-2


Přijetí do sboru

Pokud jste už byli kdysi pokřtění a chcete se stát členy našeho sboru, dejte vědět farářce. Postup je trochu podobný jak s přípravou na křest. Oficiální přijetí do sboru se děje při nedělních bohoslužbách.


Svatba

Farářka svatby dělá moc ráda, má na ně však omezenou kapacitu. V případě vašeho zájmu ji proto kontaktujte s dostatečným časovým předstihem. Podmínek k církevnímu obřadu není mnoho: obřad je veden jako bohoslužba (tzn. že při něm farářka čte z Bible, modlí se a má krátký proslov k snoubencům) a svatbě předchází společná příprava. V naší církvi farář může oddat i nečleny církve (také nepokřtěné). 

19511951 IMGP2333 (1)


Pohřeb

V naší církvi může mít pohřeb kdokoli, i ti, kteří nebyli členy církve. Podmínkou je, aby pozůstalí akceptovali typické prvky evangelického pohřbu jako např. biblické kázání nebo modlitby.

1996


Rozhovor, návštěva, pastorace

V případě vašeho zájmu o setkání a rozhovor s naší farářkou ji neváhejte kontaktovat. Farářka drží zpovědní tajemství. Nemá úřední hodiny, po (ideálně telefonické) domluvě si na vás ale ráda udělá čas tak, aby to oběma stranám vyhovovalo.

 

eZpravodaj - sborový newsletter