1. Finanční podpora sboru

QR platba OstravaPokud chcete přispět sboru finanční částkou, můžete ji předat buď hotově (v kanceláři, po bohoslužbách), nebo převodem na sborový účet číslo:

 • Běžný účet: 2300365561/2010 (Fio banka)
 • IBAN: CZ1120100000002300365561
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Do zprávy pro příjemce napište své jméno účel příspěvku:

 • salár (pravidelný příspěvek člena sboru)
 • jednorázový dar sboru, např. na konkrétní účel (člena i nečlena)
  • sborové sbírky mají VS: 1920
  • finanční sbírka na Ukrajinu má VS: 1234567

Transparentní účet (2800808162/2010) na opravy vítráži v kostele.

Salár (pravidelný příspěvek)

Prosíme členy sboru, aby pamatovali na sbor každoročním příspěvkem (salárem). V naší církvi je členům doporučeno přispívat částkou ve výši 5% ročního příjmu. Kdybychom se tímto doporučením všichni řídili, sbor by ani do budoucna neměl finanční problémy.

5pr

hlavuvzhuru.e-cirkev.cz

Poděkování

Děkujeme těm z vás, kteří i svou finanční obětavostí nesete odpovědnost za samostatnou existenci sboru a jeho dílo. Výhodou samostatného farního sboru jistě je, že má svou farářku či faráře. Díky tomu pak každou neděli bohoslužby a v týdnu vyučování dětí, vedení mládeže, biblické hodiny, služebnosti (svatby a pohřby) a příležitost k pastoračním rozhovorům. Toto zatím v Ostravě možné je, proto k tomu srdečně zveme! Přečtěte si také, komu pomáhá sbor.

Daně

Ochotným dárcům děkujeme a připomínáme, že finanční dar církvi si mohou odečíst z daní.


2. Zapojení se do některé ze služeb sboru

Příležitostí je mnoho:

 • pomoc při vyučování děti a mládeže (nedělky, dorost, mládež),
 • občasná příprava občerstvení po bohoslužbách (příprava před bohoslužbámi),
 • zvonění na kostelní zvony (v nedělí těsně před bohoslužbami),
 • hudební doprovod během bohoslužeb (např. pre- a postludia, kapela, zpěv, doprovod písní),
 • zpravodajství (psání článků o dění ve sboru pro Zpravodaj a web),
 • zapojení se do týmu, který navštěvuje osamělé a nemocné ("Křesťanská služba"),
 • pomoc s fundraisingem.