Nedělka pro děti

neděle během bohoslužeb (v létě od 8:30, v zimě od 9:30) - na faře

Děti patří do kostela a jsou ve sboru vítány. Při nědělních bohoslužbách mají část programu společně s dospělými. Při druhé písni odcházejí na faru, kde pokračují zpíváním dětských písní a výkladem biblických příběhů podle celocírkevního plánu výuky nedělních škol. Díky tomu, že mohou být děti během bohoslužeb v nedělce, mohou na bohoslužby přicházet celé rodiny.
Vedou vyškolení katecheti nebo zkušení rodiče.


Dorost

čtvrtky 16:00-17:30 - klubovna

Setkání dorostu (biblické hodiny-a-půl pro děti). Vede farářka.


Konfirmační setkání

dle domluvy

Příprava na konfirmační slavnost. Vede farářka.


Letní tábory pro děti

během prázdnin

Více informací na samostatné stránce: tabor-ostrava.evangnet.cz


Vánoční hry

neděle před Štědrým večerem, v rámci bohoslužeb, místo kázání


Výlety a víkendovky, karnevaly a další akce