Mladší mládež

1x za měsíc, čtvrtky, 16 hod - klubovna

Setkávání středoškolské mládeže. Vede farářka.


Starší mládež

úterý, 19 hod - farní kancelář

Setkávání vysokoškolské mládeže. Vede farářka.

mladez