Úřední změny

CCE_Logo_FarnisborvOstrave_H_Color-300x102.png (300×102)

Na včerejší schůzi staršovstva bylo odhlasováno odstranění pevné linky a změna úředních hodin.

Úřední hodiny budou nyní vypadat takto:

 • středy 9:00-12:00 – přítomná bude hospodářka Hana Vlčinská
 • čtvrtky 9:00-12:00 – přítomný bude jeden z farářů

Faráře sboru sboru můžete ovšem kontaktovat kdykoliv: 

Sborový e-mail: ostrava@evangnet.cz.

Ostravské listopadání 2019

IMG_20191108_200537.jpg (3648×2736)
Jarda Svoboda

Farní sbor ČCE Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským SEMem zorganizoval tradiční hudební minifestival Ostravské listopadání, který se uskutečnil druhý víkend v listopadu, tj. od 8. do 10. listopadu 2019. Byl to již 27. ročník, jehož konání podpořilo finančně mimo jiné také městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

V pátek večer vystoupil v ostravském klubu Parník Jarda Svoboda (trabandita, držitel ceny Anděl).

Festivalový program pokračoval v sobotu odpoledne improvizačním divadlem All Imp a kapelami: FAQband (noir rock), Jan Dospiva a Šansonika (folk), Adonai (worship kapela z Českého Těšína) a Martina Trchová (další držitelka ceny Anděl), která k sobě přizvala Prune.

IMG_20191109_094105.jpg (3648×2736)
hudební dílna

V sobotu dopoledne se konala hudební dílna vedená celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, během které jsme nacvičovali písně na nedělní bohoslužby. Ty se konaly v neděli v 10 hod v Evangelickém Kristově kostele díky vstřícnosti Farního sboru Slezské církve evangelické av., která nám umožnila mít bohoslužby v pozdější hodiny než obvykle. Kázal ostravský farář Pavel Šindler. Záznam z bohoslužeb je možno shlédnout na stránkách youtube, nebo přímo zde:

Nechyběl ani letos osvědčený PUB v klubovně, který nabízel pochoutky a poskytoval prostor k rozhovorům a hrám.

Více informaci a fotografii najdete na stránkách listopadání.

Vánoční dílna 30.11.2019

A byl podzim.
Světla ubývalo a zimy přibývalo… a taky se něco očekávalo…
Přiblížil se adventní čas!
Máme opět příležitost do něj vstoupit společně ! ☺

V sobotu 30. 11 . 2019 se v sále Třanovského od 9 do 15 hod. uskuteční

VÁNOČNÍ DÍLNA.

Zváni jsou opravdu všichni – ženy, muži i děti!
Bude možné tvořit, hovořit, mlsat, posedět, pozorovat nebo pokud půjdete kolem
– se třeba jen na chvilku ohřát a zpříjemnit si den.

Pro zájemce bude také připraven oběd (od druhé listopadové neděle bude možné
se zapsat na papír pod nástěnkou v sále nebo můžete volat na tel. 732 939 938).

První adventní neděli – 1.12. pak po bohoslužbách zahájíme prodej výrobků.
Výtěžek bude stejně jako loni použit na nákup vánočních balíčků pro seniory a osamocené sestry a bratry z našeho sboru.

Kdo přijdete tvořit a máte doma, vezměte prosím:

 • tavící pistoli a náhradní náplně
 • nůžky
 • tenký štětec

Pokud někdo máte velké skořápky od ořechů, dejte nám prosím vědět už dopředu.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás!

Ester Pražáková a Pavla Machová

Zpravodaj 11/2019

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Ostravské listopadání – pozvánka
Mé výpisky z četby – k zamýšlení
Významné narozeniny
Partnerská konference v Dessau 2020 – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Vánoční dílna – pozvánka

Usnesení staršovstva ze dne 9.10.2019

 • Starší a faráři se podělili o to, komu se věnovali o pastoračních návštěvách a rozhovorech a za kým je potřeba zajít.
 • Pokračovala také diskuse nad tématem častějšího vysluhování Večeře Páně, o němž proběhlo také několik sborových besed. Názory jednotlivých starších se liší — někteří by chtěli vysluhovat každou neděli, jiní zachovat stávající stav. Nicméně se téměř jednomyslně dohodli na návrhu, „aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně dvakrát v měsíci a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci“. (Tento návrh byl na mimořádném sborovém shromáždění 20. října 2019 přijat dvoutřetinovou většinou přítomných členů.)
 • Staršovstvo také probíralo návrh nových liturgických formulářů, které vznikly na základě usnesení synodu. Starší vyjádřili svou vděčnost za vytvoření nových liturgických formulářů a cení si úsilí při vytváření nové agendy. Kazatelé budou tyto bohoslužebné formuláře využívat.
 • Dita Bartolšicová informovala starší, že televize Relax natočila krátký příspěvek o varhanách v našem kostele.
 • 10. listopadu proběhne v našem sboru vizitace.
 • 31. března 2020 oslavíme 100 let sboru — k tomuto účelu byla svolána pracovní schůzka.
 • Starší se také zabývali přípravou na 51. konvent Moravskoslezského seniorátu. Konventuály byli zvoleni Jana Grollová, Michael Waloschek a Dita Bartolšicová. Náhradníky Jarka Drozdová, Hanka Vlčinská a Dan Mach.
 • Úklid kostela proběhl 27. září za hojné účasti z obou sborů. Nicméně přetrvávaly problémy s pravidelným úklidem.
 • Zprávy z Diakonie přinesl Libor Janča:
  • V nejbližším období se očekává přestěhování Domovinky do zrekonstruované budovy na Syllabově ulici. Kolaudace této budovy je již ze 2/3 provedena. Slavnostní otevření je plánováno na 19.11.2019 od 14:00 – 16:00 hod. pro zvané hosty, od 16:00 hod si pak nové prostory bude moci prohlédnout široká veřejnost.
  • Kraj se na Diakonii obrátil s žádostí o obnovení dětské části „Náruč“ s příslibem 350.000,- Kč na její provoz. Náruč by měla sídlit v prostorách bývalé Diakonie na Syllabově 19.
 • K sestavení návrhu rozpočtu pro r. 2020 byla schválena skupinka ve složení: H. Vlčinská, J. Drozdová, J. Cholevová, M. Skotnica, J. Grollová.
 • Starší také schválili dodatečné investice do rekonstrukce bytu na Husově nám. 6, který by měl být pronajat od 1. listopadu.
 • Na úpravu farní zahrady a sklepa, ve kterých se angažoval bratr farář, bylo vyčerpáno 29 859. Částečně by měl přispět sbor SCEAV.
 • Zakázka na výrobu nového kalicha byla zadána pan Podzemskému.
 • Do presbyterny (multifunkční místnosti) byl instalován reproduktor.

Zkušenosti z misie v Ghaně | 17.11.2019

17.11.2019 , v neděli po bohoslužbách zveme na prezentaci MUDr. Judit Blažkové, která se nedávno vrátila z Ghany. Judit byla totiž členkou českého týmu „Medical help Ghana 2019“, kterou organizuje nezisková organizace OM Česká republika. V Africe strávila skoro celé září a teď se poděli o své zkušenosti a fotografie.

Častější vysluhování Večeře Páně

Mimořádné sborové shromáždění konané 20.10.2019 schválilo valnou většinou návrh staršovstva, aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně 2x a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci.

To znamená, že večeře Páně se bude konat každou neděli adventní (s výjimkou vánoční hry), každou postní a každou velikonoční neděli (od Velikonoc až do Svatodušní neděli). Pak o svátcích, a mezi tím každou první (tedy během rodinných bohoslužeb) a třetí neděli v měsíci.

Výstava obrazů v kostele

Výstava v evangelickém kostele v Ostravě je ukázkou z tvorby studentek atelieru Malba 1, Fakulty umění Ostravské univerzity jmenovitě Terezie Vaňkové, Moniky Urbanové, Adély Kopečné a Moniky Chovancové.

Kromě obrazů kostelních interiérů od Terezie Vaňkové, vystavené obrazy na první pohled duchovní tématiku nepřipomenou. Při podrobnějším zkoumání a expozici můžeme však v obrazech najít duchovní přesah.

Prázdné kostelní lavice Terezy Vaňkové mluví o tradici, ale i o jejím úpadku a prázdných kostelech. Její obraz Oltář zpodobuje výřez interiéru kostela ovšem v obrácené negativní gradaci. Namísto temného prostředí, ze kterého vyvstává socha anděla, a který byl její původní inspirací, je na jejím obraze jakýsi vysvětlený rentgenový prostor s temnou okřídlenou postavou. Ona chromatická negativita není jen samoúčelný nápad, ale možné transcendentní i kritické sdělení.

Pokračování textu Výstava obrazů v kostele