Výstava "Modly současnosti"

20. září 2022

Jste zvání na výstavu: Magdalena Šlahařová "Modly současnosti" do Evangelického Kristova kostela v Ostravě.

Výstava "Modly současnosti"
20. září 2022 - Výstava "Modly současnosti"

Magdalena Šlahařová (* 2001, Ostrava, ČR)

Studentka 2. ročníku oboru Intermediální umění (ateliér Video, multimédia, performance) pod vedením doc. Jiřího Surůvky na Ostravské univerzitě, Fakultě umění. Vystudovala Střední uměleckou školu v Ostravě. V roce 2017 autorka plakátu k divadelnímu představení „ZOB, ZOB, ZOBAN !!!“ (aut. Edvard Schiffauer) Dětského operního studia Národního Divadla Moravskoslezského. Od roku 2019 vytváří materiály pro pacienty logopedické ambulance v Ostravě-Porubě na základě spolupráce s PhDr. Alenou Ptáčkovou. V roce 2019 vytvořila booklet a design potisku CD pro a cappellu Vokalamita. V roce 2020 byla jedna její kresba otištěna ve Zpravodaji Českobratrské církve evangelické v Ostravě (č. 4/2020). V témže roce vyšel její obraz „Pandemie podle Muncha“ v českém výtvarném časopise Protimluv (č. 2/2020). V letech 2021-2022 spolupracovala s českou neziskovou organizací Respektuju, kde vytvářela ilustrace pro jejich příspěvky na sociálních sítích.
Ve volném čase se věnuje malbě, digitálnímu umění, filmu a střihu videí.

„Modly současnosti“

... Málokdo z nás je dneska „nevěřící“ - ať už se bavíme o jakékoliv současné „víře“; přičemž právě lidé, proti víře v Boha se vymezující, nejsou často schopni vidět svou vlastní víru a její modly. V této práci narážím na toto (ve své podstatě) pokrytectví, a to prostřednictvím prezentování několika běžných současných model ve formátu, inspirovaném gotickým zobrazováním křesťanských ikon. Snažím se o nastavení jakéhosi zrcadla, které by mohlo každému takovému „věřícímu“ připomenout, že i jeho modla je v podstatě iracionální.

Ve fázi rozmýšlení o konceptu práce bylo několik nápadů, z nichž jsem si vybrala pět model, s nimiž jsem se za svůj dosavadní život setkala nejčastěji, a sice:

  • Víra ve zdravý životní styl
  • Víra v úspěch a bohatství
  • Víra v sebe samotného
  • Víra v esoterimus
  • Víra v „něco nad námi, co ale určitě není Bůh“.

Forma byla inspirována malbami středověkých mistrů, konkrétně Mistrem Theodorikem a Mistrem třeboňského oltáře. Jedná se o akrylovou malbu na plátně.

Vernisáž se konala v úterý, 20. září v 19 hod.