Zpravodaj

Vychází jednou měsíčně (s výjimkou července a srpna, kdy vychází dvojčíslo). V papírové podobě je k vyzvednuti po bohoslužbách v první neděli v měsíci.
Šéfredaktorem Zpravodaje je Michael Waloschek (od 1/2009).