Vánoční dílna 26. listopadu 2022

5. listopadu 2022

Chceme vás všechny srdečně pozvat na tradiční adventní dílnu, která proběhne v sobotu 26. listopadu v sále Třanovského od 9 do 15 hod.

Vánoční dílna 26. listopadu
5. listopadu 2022 - Vánoční dílna 26. listopadu 2022

Bloudí nocí tichý anděl, adventní nocí po krajině
a hledá tiché teplé skrýše, už brzy dítě narodí se

Věříme, že bude čas na práci i na povídání, posezení u něčeho dobrého a kdo ví, možná se objeví i nějací ti andělé… :)
Budeme rádi, když se kdokoliv z vás příjde za námi třeba jen ohřát, pozdravit nás…

Vy, kdo příjdete tvořit a pomáhat – pokud máte, vezměte sebou: nůžky, štětce, lepidlo herkules, tavné pistole + náplně a jestli trpíte přebytky nevyužitých barev - tempery, akrylové.

Pokud budete mít chuť s námi poobědvat - prosím přihlaste se na tel. 732 939 938 nebo bude možné se zapsat na připravený papír pod nástěnkou v sále – nejpozději do neděle 20.11. (přihlášení počítejte prosím s drobným finančním příspěvkem).

První adventní neděli 27.11. pak po bohoslužbách zahájíme prodej výrobků. Výtěžek bude stejně jako každý rok použit na pořízení vánočních balíčků pro seniory a potřebné v našem sboru a na další aktivity křesťanské služby.

Děkujeme všem, kdo už nyní pomáháte. Pokud byste se ještě někdo chtěli zapojit do příprav před dílnou - kontaktujte nás na uvedeném čísle nebo při osobních setkáních.
Těšíme se už brzy na setkání s vámi!
za přípravný tým Pavla Machová