Jiří Beneš v Ostravě | 1.5.2022

26. dubna 2022

V neděli 1. května jsme hostili Jiří Beneše. Nejdřív kázal v kostele, pak besedoval v sále.

Jiří Beneš v Ostravě
26. dubna 2022 - Jiří Beneš v Ostravě | 1.5.2022
 • český teolog, biblista-starozákoník, vysokoškolský pedagog
 • bývalý evangelík, od 1986 adventista sedmého dne
 • vydal:
  • Poutní písně (spolu s prof. Janem Hellerem)
  • postilu V moci Slova
  • úvahy Ozvěny Izajášova volání (novozákonní reflexe Izajášova textu)
  • skriptum Dvanáctka
  • výklad desatera Desítka
  • Žalmy 1-30 (novinka)

IMG_20220501_094329