Zpravodaj 7-8/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Poděkování staršovstva
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Rodinný výlet do Palkovických hůrek – fotky