Zpravodaj 5/2019

Zpravodaj 5/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z  10.4.2019
Poděkování staršovstva
Otevřené chrámy
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Fotografie z křtu
Jan od Kříže: Já o studnici vím
Kdo byla Charlotte Garrigue Masaryková
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Sborový výlet – pozvánka