Zpravodaj 3/2019

Zpravodaj 3/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 13.2.2019
Modlitební okénko
Staršovstvo sboru děkuje
Významné narozeniny
Pár postřehů
Na okraj besedy s Logosem
Zimní víkendovka dorostů
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie ze Zimní víkendovky