Zpravodaj 3/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Modlitební okénko
Revidované znění Apoštolského vyznání
Pozvánky:
– Hraničářův učeň – tábor pro děti
– Diakonie (Hlučín)
– Sborový výlet
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Postní sbírka