Zpravodaj 12/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Modlitby
5 chlebů, 2 ryby
Jarmark do tašky
Moje víra – Antonín Plachý 1923-2020
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie