Zpravodaj 11/2019

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Ostravské listopadání – pozvánka
Mé výpisky z četby – k zamýšlení
Významné narozeniny
Partnerská konference v Dessau 2020 – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Vánoční dílna – pozvánka