Změna statutárního zástupce sboru

S odchodem sestry farářky Ewy Jelinek na mateřskou dovolenou se 1. září 2018 stál statutárním zástupcem sboru (vedle bratra kurátora Michaela Waloschka) dosavadní druhý farář sboru Pavel Šindler.