Výroční sborové shromáždění 20.3.2016

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli, 20.3.2016, a začne se bohoslužbami, (už v 8:30, sál Třanovského).

Na programu je zpráva o životě s stavu sboru za rok 2015, volba náhradníků do staršovstva (na období 2016-2017), schválení účetní závěrky sboru za minulý rok a rozpočtu na rok 2016.

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.