Výroční sborové shromáždění 7.6.2020

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 7.6.2020. Začne bohoslužbami (8:30, v sále) a bude pokračovat po nich.

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2019, schválení Výkazu hospodaření za rok 2019, rozpočtu na rok 2020 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.