Úspěchy našeho střediska v grantových programech

Jednou z podstatných částí náplně práce vedení našeho střediska je získávání finančních prostředků pro provoz i pro postupné zlepšování a rozšiřování služeb. V této oblasti bylo dosaženo na konci října milých a důležitých úspěchů.
Pro svůj úsek „Stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi“ získalo naše středisko od nadace Eurotel částku ve výši 300 000 Kč. V grantovém programu této nadace se totiž umístilo s tímto projektem na jednom z prvních tří míst v rámci našeho kraje. Doprovodnou akcí grantového programu této nadace bylo i vyhlášení Ceny veřejnosti. O této ceně se rozhodovalo hlasováním prostřednictvím SMS zpráv. Tyto zprávy zaslali i mnozí členové našeho sboru. Přestože jsme v této doprovodné akci neuspěli, děkujeme všem za podporu.
Zhruba ve stejné době bylo dosaženo ještě dalšího podobného úspěchu. Částku ve výši 215 000 Kč získalo naše středisko ze sbírkového projektu „Pomozte dětem!“
Vzhledem k tomu, že obě částky byly získány až na konci roku, budou použity v rozpočtu střediska pro rok 2005.
red