Usnesení staršovstva ze dne 10.4.2019

  • Br. farář a presbyteři informovali o vykonaných pastoračních návštěvách
  • Starší diskutovali také otázku častější Večeře Páně a domluvili se na dalším postupu: Na podzim bude svoláno mimořádné sborové shromáždění, kde bude možnost společného rozhovoru o častějším vysluhování. Dále pozveme hosty, kteří se touto liturgickou otázkou zabývají: br. faráře Daniela Hellera anebo sestru farářku Radku Včelnou. Jana Grollová připraví historický přehled o svaté Večeře Páně. Bude také dobré hovořit o vysluhování na menších skupinkách (dorost, Nokturno, biblická hodina…). Starší si dali za úkol načíst literaturu (např. Pavel Filipi: „Hostina chudých“; Amedeo Molnár: „Slovem obnovená“).
  • Z důvodu dlouhodobé nemoci Jany Krejčí budeme hledat pracovní sílu na brigádu.
  • Starší odsouhlasili návrh SCEAV na zřízení společného poutače na vratech kostela, který by měl informovat o časech bohoslužeb v kostele. 
  • SCEAV také připravila a domluvila výrobu podsedáků na kostelní lavice a presbyteři návrh v hodnotě 51 tisíc korun schválili. 
  • Starší revokovali zrušení fondu křesťanské služby. Tento fond v účetnictví zůstal a s novým impulzem pro křesťanskou službu se bude hodit. 
  • Starší se také znovu zabývali výrobou nového kalicha, protože s původním dodavatelem se nedařilo dohodnout.
  • Starší se dohodli, že budou usilovat o zřízení příjezdu do prostoru dvora.