Usnesení staršovstva ze dne 13.2.2019

 • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách.
 • Starší se zabývali dopisem Aleše Wrany.
 • Výroční sborové shromáždění bude 31. března.
 • Byl projednán rozpočet na letošní rok a starší si rozdělili další práci na přípravě výročního sborového shromáždění.
 • Starší se domluvili, že se v menší skupině sejdou s Pavlou Machovou, aby podpořili její nápady na rozšíření křesťanské služby zejména na nejstarší generaci (setkání se uskutečnilo 24. února).
 • Bylo schváleno, aby Hanka Vlčinská měla přístup do sborové kartotéky s
  právem zápisu.
 • Starší schválili záměr vypracovat projekt na přestavbu presbyterny na multifunkční místnost.
 • Také zvuková technika se dočká obnovy (bezdrátový mikrofon) a přivede se
  zvuk ze sálu do presbyterny.
 • Jana Grollová předložila návrh mobilní nástěnky do kostela, který předložíme Slezské církvi.
 • Na faře bylo zřízeno nové odběrné místo pro elektrické vytápění.