Usnesení staršovstva ze dne 12.12.2018

  • Starší informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
  • S velkým ohlasem se setkaly balíčky pro seniory, které se zakoupily z výnosu vánoční dílny. V této tradici by staršovstvo chtělo pokračovat i nadále. 
  • O úpravě presbyterny na „multifunkční místnost“ bude staršovstvo jednat na začátku příštího roku, do té doby starší popřemýšlí, pro jaké aktivity chceme tuto místnost využívat, abychom mohli oslovit nějakého architekta a navrženou částku tak zahrnout do rozpočtu. 
  • Výroční sborové shromáždění uložilo staršovstvu vypracovat strategii sborových kazatelských míst včetně finanční rozvahy. Vzhledem k tomu, že probíhá celocírkevní diskuse o budoucnosti sborů, vzniku „sousboří“ atd., bylo po předešlé diskusi rozhodnuto, že k tomuto tématu bude 13.01.2019 uspořádána sborová beseda, jejíž náplní bude prezentace finanční rozvahy a diskuse o tom, zda do budoucna udržovat dvě kazatelská místa, třeba i ve spolupráci s okolními sbory. 
  • Po dobu trvání nemocenské s. kostelnice Jany Krejčí sborové prostory uklízejí dobrovolníci.
  • Starší opět projednávali návrh SCEAV o pořízení společné otočné nástěnky-tabule do kostela. 
  • Ředitel Diakonie br. Rzyman ze zdravotních důvodů rezignoval a na jeho místo nastoupila paní Bára Zedníková.
  • 9. 1. bude v našem sboru schůze seniorátního výboru.
  • Od 28.1. do 1.2. bude br. farář na farářském kurzu v Praze.
  • Další etapa renovace vitrážových oken v kostele bude odložena, protože jsme nezískali grant ani z Česko-německého fondu ani od kraje. Každé ze tří zbývajících oken přitom přijde na přibližně 120 000 Kč. O další granty budeme žádat v průběhu roku 2019.