Usnesení staršovstva ze dne 29.7.2018

  • Na opravu vitráží v kostele jsme od Magistrátu města Ostravy dostali jsme dostali 230.000,- Kč z plánovaných 750.000,- Kč. Budeme tedy usilovat o mimořádnou dotaci od kraje a Česko-německého fondu budoucnosti. Staršovstvo schválilo, aby práce na opravách byly již zahájeny v rozsahu 200.000,- Kč s tím, že se požádá o prodloužení doby čerpání dotace do června 2019. Do té doby by mělo být jasno, kolik prostředků bychom dostali z kraje, nebo Česko-německého fondu budoucnosti. 
  • Starší také vybrali dodavatele opravy hromosvodů na faře a kostele.
  • Presbyteři vzali na vědomí, že úklid kostela a společných prostor bude nově
    zajišťovat SCEAV a schválili nový pracovní úvazek kostelnice (16 h/týden)