Usnesení staršovstva z 30.9.2007

 • Za členy dozorčí rady ostravského střediska Diakonie byli zvoleni:
  • Za náš sbor: s. Pešatová, Poskerová, br. Moravec, Skotnica.
  • Náhradníci: 1. náhr.: br. Janča, 2. náhr.: br. f. Wrana
  • Za zaměstnance stř. Diakonie – p. Choronží, náhr. p. Bolková.
  • Za sbor BJB – br. Erlich.
  • Za odbornou veřejnost – p. Solich.
 • Dále byli voleni konventuálové:
  • s. Drozdová, Jančová, br. Kimmel (virilním členem je J. Hašková)
  • Náhradníci: 1. náhr.: s. Vlčínská, 2. náhr.: br Krupa, 3. náhr.: br. Holibka
 • Zvolení kandidátů za náš sbor do Jeronýmovy Jednoty:
  • s. Vlčínská, s. Drozdová,
 • Staršovstvo podporuje návrh změny církevního zřízení: aby v naší církvi byla zřizována místa pastoračních pracovníků.