Usnesení staršovstva ze dne 9.5.2018

  • Hostem schůze byla Simona Kopecká, první náměstkyně seniorátní kurátorky, která se přijela představit. Rozdělením péče o jednotlivé sbory v seniorátu mezi členy seniorátního výboru by se sborům mělo dostat větší pomoci v řešení jejich problémů. 
  • Bratr Daniel Mach se rozhodl rezignovat na post místokurátora. Volbou jeho nástupce se bude staršovstvo zabývat na červnové schůzi.  
  • Faráři a presbyteři informovali o pastoračních návštěvách, křestních a předmanželských přípravách. 
  • O Diakonii informoval br. Libor Janča: Zrušila se zdravotní služba Diakonie v Příboře. Starší diskutovali o tom, jak zlepšit spolupráci sboru s Diakonií. 
  • V rámci projektu Otevřené chrámy bude šest placených průvodců – tři z každého sboru. 
  • Starší hlasovali o seznamu obdarovaných: Adopce na dálku, Nadační fond Compaternitas a sbor Frýdek-Místek-opravy kostela získaly shodně po 5 hlasech. 
  • Na opravy kanalizace starší schválili 30 000,- Kč.