Usnesení staršovstva ze dne 9.4.2014

I. PERSONÁLNÍ:

 • Staršovstvo bylo seznámeno s pastorační prací s. f. Jelinek v období od minulé schůze a s návštěvami, které vykonali další presbyteři.
 • Staršovstvo zvolilo sestru farářku Jelinek předsedou staršovstva a bratra kurátora místopředsedou.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Reflexe výročního sborového shromáždění
  • Modlitební schránka – bude přenesena zpět do sálu, její existence bude připomenuta v ohláškách.
  • Živá naděje – zpráva již je na nástěnce, zpráva Kmotrovství ještě není.
 • Staršovstvu byla doručena prezentace sboru, kterou vytvořil farní kroužek informatiky. Marek Skotnica navštíví kroužek informatiky a s jeho vedoucím, br. Gendziokem, probere případné úpravy prezentace.
 • Sborové dny: 21.9. hostem bude Petr Haška, nový ředitel Diakonie ČCE – bude mít kázání a povídání o diakonátu
 • Staršovstvo všemi hlasy vyhovělo žádosti Korejského sboru o zapůjčení sálu pro účel jejich bohoslužeb v neděli 27.4. v čase od 10:30. Rozhovory při kávě a čaji budou odpovídajícím způsobem zkráceny.
 • Staršovstvo bylo informováno, že na příští schůzi budou představeni konfirmandi a že otázky budou pro všechny – i pro členy staršovstva.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Celocírkevní smlouva s dodavatelem energií – na základě porovnání faktur s nabízenou cenou byla vypovězena smlouva s E.On (dodavatel plynu) a sjednána smlouva s celocírkevním dodavatelem; co se týká elektřiny, z porovnání vyplývá, že nabídka celocírkevního dodavatele vypadá také lépe, sestra Vlčinská bude na případném přechodu dále pracovat.
 • Uložení volných sborových financí – po zvážení různých variant bylo rozhodnuto, že prostředky budou převedeny na spořící účet ve Fio bance.
 • Balkon nad vchodem HN4 – br. kurátor jednal s br. Orawskim a ten osloví jiné památkáře a firmy, které by mohly provést opravu.
 • Vystěhování věcí z věže kostela – Možnost si vybrat nábytek bude oznámen při ohláškách.
 • Přehled plnění rozpočtu – Neočekávaně rozpočet zatíží odstranění nedostatků a případná pokuta vyplývající z kontroly požárního zabezpečení kostela. Jedná se o revizi elektroinstalace kostela (cca 18 tis.), revizi systému vnější ochrany před bleskem (jak jímací, tak i zemnící části), požární plány kostela, označení únikových cest a východů. Opravy si vyžádá také jímací soustava na sborovém domě a faře.
 • Farářský byt: Staršovstvo se zabývalo tím, jakou firmu oslovit pro opravu elektroinstalace a výměnu radiátorů ve farním bytě.
 • Pravidelná kontrola varhan: Staršovstvo se zabývalo návrhem na pravidelnou kontrolu varhan minimálně jednou ročně.