Usnesení staršovstva ze dne 9.4.2008

Personální oblast

  • Hledání kazatele: obeslaní kazatelé se málokdy ozvou s odpovědí, obrátíme se na absolventy vikariátu, obnovíme znovu inzerát v křesťanských periodikách, starší schválili, aby se zjistily podmínky pro případné zveřejnění inzerátu na Slovensku
  • br. F. Wrana bude kandidovat v opakované volbě faráře v r. 2009. Starší schválili skupinu starších, která se bude zabývat povolávací smlouvou, dohodou o užívání bytu, služebního telefonu, jízdného atd. Starší schválili uspořádat besedu sboru s kazatelem o vzájemných představách života sboru v lednu, před vlastní volbou, která proběhne na výročním sborovém shromáždění.

Hospodářská oblast

  • pravděpodobně se nám brzy podaří zajistit byt pro druhého kazatele v blízkosti kostela
  • rovněž pravděpodobně se brzy uvolní jeden byt ve sborovém domě – staršovstvo rozhodlo, že budeme hledat zájemce mezi aktivními evangelíky, za nájem vyšší než regulovaný – bude teprve upřesněno
  • nájemce ALL Electronics ukončil činnost, budeme urychleně shánět nájemce nového.