Usnesení staršovstva ze dne 9.3.2011

Staršovstvo nebylo pro nízký počet přítomných usnášeníschopné. Proto jen některé věci prodiskutovalo (zabývalo se především přípravou výročního sborového shromáždění). Schvalování toho, co bylo nutné rozhodnout, probíhalo mailovou korespondencí. Takto schválilo zprávu o životě sboru a zprávu hospodářskou za rok 2010 a návrh pořadu výročního sborového shromáždění.