Usnesení staršovstva ze dne 9.2.2011

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Volba s. Ewy Jelinek na místo farářky sboru bude provedena sborovým shromážděním v září.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • Informace o akcích dorostu na webových stránkách je dostupnější: je zjednodušen přístup k informacím o táborech a víkendových akcích.
 • Příprava voleb nového staršovstva:
  Kandidaturu přijali: M. Waloschek, J. Friedrich, D. Mach, Š Rajdusová, I. Pellarová, J. Cholevová. E. Jelínková, H. Vlčinská, J. Grollová, R. Kimmel, M. Skotnica, J. Krupa, J. Drozdová, J. Hašková, E. Krupová
 • Do nového staršovstva kandiduje 15 kandidátů.
 • Slib nového staršovstva byl stanoven na 8. května.
 • Příprava výročního sborového shromáždění:
 • Na nástěnce bude vyvěšen seznam členů sboru s právem hlasovacím k prohlédnutí a případným opravám údajů.
 • Na nástěnce bude zpráva o Diakonii a krátce informace o těch, které finančně podporujeme.
 • neděle 12.června je neděle Svatodušní, na toto datum byla stanovena konfirmační slavnost.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Schválen rozpočet na rok 2011.