Usnesení staršovstva ze dne 9.12.2015

  • Br. f. Pavel Šindler přijal kandidaturu na místo faráře a staršovstvo pověřilo s. farářku a br. kurátora přípravou povolací listiny.
  • Staršovstvo bylo seznámeno s pastoračními aktivitami s. farářky (nově byla sestra farářka požádána o dva křty) a s návštěvami, které vykonali presbyteři pravidelně navštěvující několik členů sboru.
  • Sestra farářka informovala o probíhajících aktivitách pro děti a mládež. V případě nedělní školy, do níž od letošního roku chodí výrazně více dětí (až 11), je někdy prostor mezipatra velikostně nedostačující.
  • Bratr Grendziok informoval presbytery o zdárném ukončení tříletého cyklu pro přípravu ordinovaných presbyterů, nyní ho čeká ještě zkouška a ukázkové kázání v některém sboru.
  • Staršovstvo se zabývalo návrhem projektu rekonstrukce bytu na HN4.
  • Stále se nepodařilo sehnat statika, který by prověřil kostel.
  • Rozpočtový výbor staršovstva se sejde v lednu.
  • Staršovstvo schválilo, že br. Rajdus bude disponovat pověřením k jednání za sbor ve stavebních záležitostech.
  • Výtěžek koncertu souboru ručních zvonků (23.12.) bude určen na basu.