Usnesení staršovstva ze dne 9.11.2011

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

  • Situace br. f. Wrany – AW informoval straší o tom, že do věznice nakonec nenastoupí z důvodu negativního psychologického posudku, dle něhož nedisponuje vlastnostmi pro práci v nepřátelském vězeňském prostředí. Svůj mandát ve sboru (do 4/2014) hodlá dodržet, nicméně nevylučuje předčasný odchod v případě podobně lákavé nabídky.
  • Hledání nového kazatele – staršovstvo i přes nastalou změnu pověřilo členy skupinky, jež má toto na starosti, aby v oslovování kazatelů dle seznamu vytipovaných pokračovalo s tím, že bude nabízen nástup v průběhu r. 2014.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

  • Večeře Páně dětem – staršovstvo se usneslo, že dříve než závazně rozhodne, by bylo vhodné uspořádat k tomuto tématu diskusi otevřenou všem členům sboru – někdy po bohoslužbách, moderovat bude AW, na termínu se domluví AW s EJ.
  • Konal se Brainstorming (3. část) na téma Jak to udělat, aby byl náš sbor takový, jaký by mohl/měl být? Staršovstvo odhlasovalo, že se shromážděnými podněty bude na dalších schůzích postupně zabývat.
  • Konvent – br. farář podal informace z jednání konventu 20.10.2011. Obnoven mandát br. J. Marka – náměstek seniorátního kurátora, předseda konventu – A. Plachý. Rozpačitý průběh – málo diskusí k aktuálním tématům, k rozpočtu. Bratr Krupa poukázal na pro sbor nevýhodné nastavení seniorátních repartic (doposud odvozovány z příjmů). Staršovstvo odhlasovalo vznik skupinky, která se touto problematikou bude hlouběji zabývat a analyzuje možnosti případných návrhů.

HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

  • Schůzky se zaměstnankyněmi sboru – oboustranně přínosné, nastavena pravidla s předpokladem pravidelných schůzek, na nichž se doladí aktuální plán pracovní náplně.
  • Sloučení sborových zahrad – staršovstvo vyslovilo s tímto návrhem SCEAV souhlas.