Usnesení staršovstva ze dne 8.9.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

 • Hledání druhého kazatele: Zástupci staršovstva navštívili v červenci jeden farářský manželský pár, který naší nabídku neodmítl a bude o ní uvažovat.
 • Sestavíme opět seznam kandidátů k osobní návštěvě.
 • Volba nového člena dozorčí rady Diakonie – br. J. Groll byl zvolen jednomyslně.
 • Od října nastoupí do našeho sboru vikářka Eva Jelinek.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

 • Členové staršovstva přijímají od členů sboru návrhy na vhodné kandidáty pro volbu do staršovstva.
 • Den pro seniory (5.9.10) – vesměs hodnotíme tuto akci jako úspěšnou, a starší se shodli na tom, aby 2x do roka byl takovýto sborový den pro seniory organizován. Dále v prosincovém zpravodaji uvedeme možnost individuálního svozu seniorů na běžné bohoslužby s večeří Páně.
 • Informace o skupinkách NŠ – předškolní bude v letošním roce vyučovat M. Machová, P. Krupová, P. Waloschková, školní skupinu S. Mach, P. Moravec, J. Grollová. Dorost povede br. f. Wrana, J. Grollová, I. Pellarová, E. Jelinek
 • V letošním roce doběhne cyklus konfirmačního cvičení, konfirmandky se občas více zapojí do služby při bohoslužbách, dále budou probíhat schůzky mladší a starší mládeže.
 • Informace účastníků letošní partnerské konference – organizace byla velmi dobrá a skvěle připravená. Starší schválili pozvání kazatele ze Speyeru na poslední neděli v lednu 2011.
 • V březnu se uskuteční také beseda na téma partnerství.
 • Členové sboru mohou používat zvýhodněné volání u sítě T-mobile. Informace visí na nástěnce.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

 • Do uvolněného bytu v domě č. 3 se nastěhoval br. Samuel Mach.
 • Oprava schodišť kolem kostela – náklady byly větší než jsme čekali, náš podíl spolu s příspěvkem od města stačil jen na opravu 4 schodišť. Staršovstvo schválilo pozastavení prací na dalších schodištích.