Usnesení staršovstva ze dne 8.6.2016

  • Pokračovaly předkřestní a předmanželské přípravy, které vede sestra farářka.
  • Bratru Pavlu Šindlerovi byl sdělen výsledek volby na sborovém shromáždění, které se konalo 5.6. a zvolilo jej druhým farářem sboru na období od 1.9.2016 do 31.8.2021.
  • Stále pokračují přípravy na Partnerskou konferenci. Začátkem července bude jasné, zda organizátoři konference dostanou příspěvek z  českoněmeckého fondu budoucnosti.
  • Svícny byly odvezeny k restaurování do Brna.
  • Stavební komise se dále bude zabývat rekonstrukcí farářského bytu.