Usnesení staršovstva ze dne 8.4.2015

  • Reflexe výročního sborového shromáždění 22.3.: jako hlavní podnět pro přemýšlení se jevila malá účast. Staršovstvo se zabývalo možnostmi, jak napomoci větší účasti.
  • Náš sbor byl přizván obcí Kateřinice a sdružením Zvonky dobré zprávy ke spoluúčasti v projektu Erasmus plus. Hlavním řešitelem je obec Kateřinice. Staršovstvo bylo sestrou Grollovou seznámeno se základními parametry projektu a schválilo zapojení. Sestra Jana<
  • Grollová bude kontaktní osobou.
  • Staršovstvo schválilo složení výběrové komise na výběr dodavatele sanace kamenného soklu kostela.
  • Na restauraci a novou elektrifikaci kostelních lustrů bude vyhlášena veřejná sbírka a současně sbor podá žádost o financování Nadaci ČEZ.
  • Staršovstvo schválilo jednu volnou neděli za čtvrt roku pro sestru kostelnici.