Usnesení staršovstva ze dne 8.10.2008

Personální záležitosti

  • Hledání druhého kazatele:
    • br. f. Sikora – starší v tajném hlasování převážnou většinou jeho kandidaturu zamítli
    • dopisy letošním vikářům byly rozeslány, čekáme na odpovědi

Organizační záležitosti

  • v případě sborových nedělí nastává problém s hluchým časem okolo oběda. Starší odsouhlasili, aby se čas odpolední besedy zkušebně posunul na 12:30.
  • ze Synodní rady přišlo doporučení o vedení archívů na sborech. Budeme mezi členy sboru hledat ochotného „archiváře“, který by se této činnosti věnoval.

Hospodářské záležitosti

  • mikrofony do Třanovského sálu jsou již pořízeny, v nejbližší době budou nainstalovány.
  • byly podepsány smlouvy o bezúplatném převodu kostela a fary do společného vlastnictví sborů ČCE a SCEAV k nekomerčnímu využívání
  • brzy by měla být dokončena rekonstrukce sborového bytu v domě Husovo nám. 6