Usnesení staršovstva ze dne 6.1.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Hledání druhého kazatele: budou osloveni další kandidáti. Mimo to br. f. Wrana osloví vikáře na vikářském kurzu, bude podán inzerát papírově do Českého bratra a elektronicky na Evangnet.
  • Dále by bylo třeba na tuto záležitost intenzivněji myslet v přímluvných modlitbách. Ve zpravodaji také otevřeme okénko přímluvných modliteb, náměty do tohoto okénka bude soustřeďovat br. Skotnica a br. Krupa.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

  • Starosta MO MOaP svolá skupinu o ekumenickém vybavení a využití Alžbětiny kapličky.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Během ledna se sejde pracování skupina ve složení k vypracování rozpočtu na rok 2010.