Usnesení staršovstva ze dne 15.5.2013

I. PERSONÁLNÍ:

  • Na červnové schůzi staršovstva proběhne volba nového kurátora sboru, povolání 1. náhradníka do staršovstva.
  • Br. kurátor Jan Krupa poděkoval staršovstvu za dobrou spolupráci a staršovstvo poděkovalo jemu.

II. ORGANIZAČNÍ:

  • Děti ve sboru: v malé NŠ je 6 dětí,ve velké 6-8, v dorostu 3-4 děti, v Porubě se schází 5 dětí ze dvou rodin. Na konfirmaci se připravuje 9 konfirmandů v dvouletém cyklu. Víkendového pobytu v prostorách sboru se zúčastnily 4 děti. Kurs informatiky pro děti může být i misijní příležitostí. 
  • Vstupní dialog k VP – proběhl neformální rozhovor po bohoslužbách o formulacích tohoto vstupního dialogu. Formulace „Máme je u Pána“ (srdce) nemá žádnou jazykovou náhradu; znamená prostě „budeme hosty duchovní hostiny“. – Schváleno zavedení vstupního dialogu na zkušební dobu 2 let. 
  • Vznikl pěvecký sbor – je naděje na jeho pravidelnější činnost a vystupování při bohoslužbách.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

  • Konzervace soklu kostela – bude provedena zkouška nátěrů na kousku soklu.
  • Balkon nad vchodem do domu Husovo nám. 4 je v havarijním stavu – zábradlí na něm se rozpadá a ohrožuje chodce dole na chodníku – nutná aspoň malá oprava.
  • Zanedbaný prostor kanceláří: zahrneme rekonstrukci do příštích rozpočtů sboru.