Usnesení staršovstva ze dne 14.12.2011

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

  • Večeře Páně dětem – staršovstvo vzalo na vědomí termín (5. 2.), který pro sborovou diskusi k tomuto tématu vybrali AW s EJ, moderovat bude AW a mj. připomene stanovisko církve; význam diskuse hlavně pro rodiny s malými dětmi a pro presbytery, pro něž budou závěry z diskuse sloužit jako vodítko pro další rozhodování.
  • Jak to udělat, aby náš sbor byl takový, jaký by mohl/měl být?
  • Internetově aktivnější prezentace sboru – M. Waloschek zdůraznil nutnost častější aktualizace vizuálního stylu webových stránek sboru, potřebu živějšího designu a změn vedoucích ke zvýraznění aktuálních informací. Další rozpracování budou mít na starosti br. Waloschek, Wrana a Ewa Jelinek (+ Petr Holibka)
  • Všímat si nových lidí a oslovit je – problémem je nalézt vhodnou míru zájmu, velice individuální, potřeba citlivého zvážení, jako vhodný se proto ukazuje model, kdy kazatel upozorní staršího na to, že by bylo vhodné oslovit konkrétního jedince s nímž už např. sám hovořil, anebo nově příchozího nasměruje na některého ze starších.
  • Možnost použít „vizitky“ – pro příští schůzi se připraví konkrétní návrh
  • Připomenutí partnerství – br. Waloschek informoval o zkušenostech ze svého půlročního pobytu ve Velké Británii – partnerský sbor v Purley; praktický důsledek partnerství – pomoc s bydlením; v Purley je myšlenka partnerství velmi živá, konají se každoměsíční diskuse o významu partnerství, panuje velký zájem o dění v partnerských sborech

II. HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI:

  • Topení v kostele
  • Vzhledem k příznivým ohlasům z jiných kostelů na topná tělesa, umístěná v lavicích, a potřebě postoupit dále v řešení této věci, se staršovstvo usneslo oslovit výrobce panelů, aby sám vypracoval předběžnou projektovou dokumentaci a návrh řešení (pro 100 míst) včetně cenové kalkulace jak na samotná topná zařízení, tak i navazující elektroinstalaci.