Usnesení staršovstva ze dne 14.11.2012

II. ORGANIZAČNÍ:

  • Sborové dny pro následující období: 6.1.2012 – hudební bohoslužby + koncertík, 7.4. – Ladislav Morawetz – církevní hudba, 23. 6. 2013 – Friedhelm Jacob ze Speyeru

III. HOSPODÁŘSKÉ:

  • Přehled plnění rozpočtu – sestra Vlčinská informovala staršovstvo o aktuální situaci. Výdaje jsou zatím vyjma energií, kde došlo k výraznému překročení plánované částky, nižší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Za očekáváním je ovšem také stránka příjmová.
  • Výpověď fy Repronis. Zpožďují se platby za nájem. Oborová zdravotní pojišťovna se nakonec rozhodla negativně, Allianz projevil zájem za stejných podmínek – doposud však bez odezvy. Staršovstvo schválilo vyvěšení inzerátu na internetu.
  • Topení v kostele – původně plánovaná cena byla překročena kvůli více pracím, které vyplývaly z požadavku PDS na umístění elektroměrového rozváděče a větší spotřeby materiálu. Toho času připraveno k používání.
  • Rozhovor o samofinancování – probíhá v celé církvi, staršovstvo prodiskutovalo jednotlivé otázky dotazníku a formulovalo odpovědi.