Usnesení staršovstva ze dne 14.10.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Hledání nového faráře: oslovíme další faráře, kteří byli jmenovitě vybráni, s nabídkou osobní návštěvy u nich.
  • Hostem na staršovstvu byla seniorátní pastorační pracovnice pro mládež s. Eva Urbanová, která přislíbila pomoc a spolupráci i mládeži našeho sboru.
  • V kanceláři je k nahlédnutí vypracovaný historický průzkum kostela s fotografiemi.
  • Hledá se učitelka pro nedělní školu s nejmenšími dětmi.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • Bratr farář Wrana odjíždí ve dnech 2.-12. listopadu na dovolenou, schůze staršovstva bude 18. 11.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Rekonstrukce dvora sborového domu bude zahájena ještě v říjnu a potrvá asi 3 týdny.