Usnesení staršovstva ze dne 13.9.2017

  • Starší se seznámili s praktikantem Benjaminem Rollem.
  • Jako vždy se zajímali o pastorační návštěvy.
  • A rozhodli, že 31.12.2017 budou bohoslužby pouze ráno (v 9:30).
  • Br. Janča informoval o Diakonii (dozorčí rada se sešla 19.6.). Funkční období rady končí v prosinci. S nominací souhlasili Pavel Šindler, Jíří Groll, Jíří Friedrich a Libor Janča. 
  • Hanka Vlčinská představila plnění rozpočtu… a starší odsouhlasili dát 128 000 na neodkladnou opravu oken v lodžii farářského bytu, čímž se rozpočet pravděpodobně propadne do ztráty.
  • Byly schváleny úpravy nájemních smluv s faráři tak, aby odrážely nová církevní pravidla.
  • Starší také projednali žádost o připojení pokoje v bytě J. Grendzioka, čímž by se dva sousední byty dostaly do původního stavu. Starší jsou této žádosti naklonění, záleží však i na nájemci druhého z bytů. 
  • Obdrželi jsme dotaci 160 tis. na opravu podlahy sakristie a dveřních vitráží v kostele.
  • Starší také odsouhlasili nové finanční limity pro výdaje, které nemusí podléhat rozhodnutí staršovstva. Faráři a kurátor mají limit 5000 Kč měsíčně (přičemž výdaj musí schválit dva z nich) a sestra pokladní a kostelnice mají limit 2000 Kč.