Usnesení staršovstva ze dne 13.4.2016

  • Sestra farářka Ewa Jelinek spolu s Waloschkovými navštívili rodinu br.f. Pavla Šindlera v Humpolci. Při této návštěvě byly doladěny poslední detaily listin potřebných k povolání br. Šindlera za faráře našeho sboru.
  • Starší kladně hodnotili posunutí času bohoslužeb v rámci výročního sborového shromáždění. Také způsob prezentace zprávy o životě a dílčích zpráv byl dobrý.
  • Hlavním organizátorem Noci kostelů (10.6.) bude SCEAV. Sbory se dohodly, že se v organizaci budou střídat.
  • S. Jana Grollová seznámila starší s plánovaným nákupem stanů, skládacích lavic a stolů do zahrady pro potřeby partnerské konference. Dále starší odsouhlasili počty reklamních předmětů.
  • Br. Libor Janča seznámil starší s převodem domu na Syllabově ulici do majetku Diakonie.
  • Starší schválili žádost pořadatelů Svatováclavského hudebního festivalu o uskutečnění akce v kostele (18.-19. září). Bohoslužby budou v sále.
  • Opravy dvou menších lustrů v kostele jsou v době uzávěrky hotovy. Jeden z nich byl namontován 14. dubna, druhý 27. dubna.
  • Obdrželi jsme stanovisko Útvaru hlavního architekta k opravě okapového chodníku a k dalším drobným opravám kostela (popraskané omítky, stříška nad SV vchodem do kostela apod.). Br. Orawski požádal o stavební povolení i povolení úprav, které se týkají drobných oprav kostela. Na okapový chodník stavební povolení neopotřebujeme. Br. Orawski spolu se s. Vlčinskou zpracuje žádost o dotaci na opravu dvou lustrů a na okapový chodník a další drobné opravy kostela. Snad se podaří stav. povolení na drobné opravy kostela vyřídit rychle, abychom mohli včas podat žádosti o dotaci.