Usnesení staršovstva ze dne 13.3.2013

I. PERSONÁLNÍ:

  • Hledání druhého kazatele. Jan Lukáš – do konce května sdělí staršovstvu své rozhodnutí, zda by nastoupil k službě ostravskému sboru (nástup 2016-17). Staršovstvo rozhodlo čekat na br. f. Lukáše do r. 2017, pokud bude ochoten o službě v Ostravě vážně uvažovat

II. ORGANIZAČNÍ:

  • Vstupní dialog k VP – v květnu se uskuteční minidiskuse v Třanovského sále.
  • Sborový výlet – 25. května – autobus je již zajištěn – téma výletu: Židé na Moravě.
  • Přípravy na konferenci v Hartfordu 2013 – téma konference je hudba: Hlahol Bohu celá země. S přípravou programu jsou ochotni pomoci br. faráři Janča (v květnu) a Křivohlavý (v červnu).