Usnesení staršovstva ze dne 10.4.2013

I. PERSONÁLNÍ:

  • Volba nového kurátora. Vzhledem k avizovanému odchodu br. Krupy bude nutno nově obsadit místo kurátora. Pro hladší průběh samotné volby, k níž by mělo dojít na červnové schůzi, bylo rozhodnuto o uspořádání orientačních primárek.

II. ORGANIZAČNÍ:

  • Reflexe výročního sborového shromáždění – Škoda nízké účasti, která ovšem byla v podstatě stejná jako v loňském roce (letos 46 členů s hlasovacím právem). Je vysoký podíl plateb za energie na výdajích sboru. V souvislosti se schválením vysluhování VP mj. o všech adventních nedělích vznikl problém, jak toto realizovat v neděli, kdy je vánoční hra. Staršovstvo schválilo, že na tuto neděli se nové pravidlo nebude vztahovat a bude i nadále bez VP.
  • Přípravy na konferenci v Hartfordu 2013 – Do konce května nutno přihlásit definitivní počet účastníků.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

  • Převedení volných sborových financí na spořicí účet – Staršovstvo schválilo zveřejnění nového účtu u Fiobanky a výzvu k přepisu trvalých příkazů. Co se týká volných finančních prostředků, pro právnické osoby se na trhu v současnosti žádný výhodný produkt nevyskytuje.